slidebg1

Agregat je pojam koji podrazumeva usitnjen kamen određene krupnoće.

Prirodni agregati nastaju što komade raspadnutih stena nosi tekuća voda, glečeri, vetar i druge atmosferske prilike i talože daleko od mesta postanka. Ovim načinom nastaje sitan materijal oštrih ili zaobljenih ivica i naziva se pesak i šljunak.

Šljunak i pesak mogu biti rečni i majdanski.

Zrna rečnog šljunka i peska imaju zaobljenje ivica usled međusobnog udaranja zrna i udaranja u rečno dno, i dugog transporta u rečnom koritu. Rečni šljunak se sastoji uglavnom od kvarca, koji je kao najotporniji ostao nerastvoren u reci.

Zrna majdanskog šljunka i peska imaju oštre ivice i nastali su raspadanjem stena i njihovim padom niz padinu usled vetra i ostalih atmosferskih prilika. Ova zrna nisu uvek čista, sadrže dosta gline (ilovače).

Veštački agregati dobija se drobljenjem i mlevenjem stena (krečnjak, granit, kvarc). Ovaj agregat ima zrna oštrih ivica, čistiji je od prirodnih agregata, a zrna mu nisu podložna raspadanju.

U ponudi BOJAN DOO možete naći sledeći materijal:


 

PRIRODNI REČNI ŠLJUNAK

 • PESAK DUNAVAC
 • ŠLJUNAK MORAVAC
 • FRAKCIJA I (separisan šljunak prečnika od 0-4mm)
 • FRAKCIJA II (separisan šljunak prečnika od 4-8mm)
 • FRAKCIJA III (separisan šljunak prečnika od 8-16mm)
 • FRAKCIJA IV (separisan šljunak prečnika od 16-31,5mm)
 • FRAKCIJA V – IBERLAUF (separisan šljunak prečnika preko 31,5mm)

 

KREČNJAČKI AGREGATI

1. TAMPONI

 • TUCANIK 0-63 mm (1.600 kg/m3)
 • TUCANIK 0-31,5 mm (1.640 kg/m3)
 • TUCANIK AGREGAT 0-31,5mm (1.600 kg/m3)
 • TUCANIK 31-63 mm (1.400 kg/m3)
 • LOMLJENI KAMEN (1.400 kg/m3)
 • SEPARISANI LOMLJENI KAMEN (1.500 kg/m3)
 • TUCANIK 63-120 mm (1.520 kg/m3)
 • TUCANIK 0-31,5 II KLASA ( 1.430 kg/m3)
 • TUCANIK 0-63 mm II KLASA (
 • TUCANIK 30-63 mm II KLASA (
 • PRLJAVA RIZLA ( 1.430 kg/m3)


2. AGREGATI

 • KREČNJAČKI AGREGAT 0-4 mm (1.700 kg/m3)
 • KREČNJAČKI AGREGAT 4-8 mm (1.360 kg/m3)
 • KREČNJAČKI AGREGAT 8-16 mm (1.360 kg/m3)
 • KREČNJAČKI AGREGAT 16-31 mm (1.460 kg/m3)
 • KREČNJAČKI AGREGAT 0-31 mm (1.600 kg/m3)
 • MEŠAVINA ZA BETON
 • KREČNJAČKI AGREGAT 0-8 mm (1.660 kg/m3)
 • KREČNJAČKI AGREGAT 8-22 mm (1.450 kg/m3)
 • KREČNJAČKI AGREGAT 0-16 mm (1.720 kg/m3)


Transport materijala se vrši najsavremenijim kiper kamionima nosivosti izmedju 24 – 33 tone.

TP Bojan d.o.o.Usluge

news image

Građevinski materijal

TP Bojan d.o.o.

Više
news image

Armaturno gvožđe

TP Bojan d.o.o.

Više

Armaturno gvožđe

TP Bojan d.o.o.

Više
news image

Drvena građa

TP Bojan d.o.o.

Više
news image

Trgovinsko preduzeće BOJAN d.o.o.

Od 2007. godine TP BOJAN DOO je usaglasilo svoje poslovanje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetetom ISO 9001.

Detaljnije