slidebg1

TP Bojan d.o.o. Armaturne mreže

ZAVARENE ARMATURNE MREŽE

Zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu u građevinarstvu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali, kolektori), za izradu raznih vrsta armirano-betonskih elemenata i dr.


Asortiman Zavarene armaturne mreže

Dimenzije mreže:

 • a - osno rastojanje uzdužnih žica (mm) a = 100+25n, n= 0,1.....8 mm
 • t - osno rastojanje poprečnih žica (mm) t = 50+25n, n= 0,1.....14 mm
 • uslov: t < 3a i ( a+t ) < 400 mm
 • L - dužina mreže (mm) 2,5 < L < 8,0 m
 • B - širina mreže (mm) 1,5 < B < 2,45 m
 • D - prečnik uzdužnih žica (mm)
 • d - prečnik poprečnih žica (mm) 1,5 > d/D > 0,51
 • X1, X2 - prepust uzdužnih žica (mm) X1 = X2 = t/2 > 50 mm
 • Y1, Y2 - prepust poprečnih žica (mm) Y1 = Y2 = a/2 > 25 mm

 Proizvodni asortiman obuhvata mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica i njihovih međusobnih rastojanja i može biti:

 • poprečno nosive, T - mreže, žice su ukrštene u obliku pravougaonika (a > t), pri čemu su nosive poprečne žice
 • obostrano nosive, Q - mreže, žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su uzdužne i poprečne žice
 • mreže za vertikalnu gradnju zidova, Qx - mreže identična je Q - mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama
 • specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S - mreže

Dozvoljena odstupanja

Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta zavarene armaturne mreže propisana je standardom U.M1.090.
Kontrola kvaliteta isečnih šipki vrši se ispitivanjem mreže na: zatezanje prema standardu EN10002-1 i savijanje prema standardu C.A4.005.

Poprečno nosive, T-mreže

Oznaka mreže (tip)

Prečnik žice

Rastojanje žice

Dimenzija mreže

Masa mreže

Uzdužna D

Poprečna d

Uzdužna a

Poprečna t

Dužina L

Širina B

Po m2

Komadna

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Kg/m2)

(Kg/m2)

T 257

5,0

7,0

250

150

6000

2150

2,685

34,631

T 378

5,0

8,5

250

150

6000

2150

3,647

47,052

T 524

5,0

10,0

250

150

6000

2150

5,093

65,701

Obostrano nosive, Q-mreže (prema U.M1.091)

Oznaka mreže (tip)

Prečnik žice

Rastojanje žice

Dimenzija mreže

Masa mreže

Uzdužna D

Poprečna d

Uzdužna a

Poprečna t

Dužina L

Širina B

Po m2

Komadna

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Kg/m2)

(Kg/m2)

Q 84

4,0

4,0

150

150

6000

2150

1,364

17,598

Q 92

4,2

4,2

150

150

6000

2150

1,502

19,376

Q 111

4,6

4,6

150

150

6000

2150

1,791

19,446

Q 126

4,0

4,0

100

100

6000

2150

2,023

26,098

Q 131

5,0

5,0

150

150

6000

2150

2,122

27,375

Q 139

4,2

4,2

100

100

6000

2150

2,227

28,730

Q 166

4,6

4,6

100

100

6000

2150

2,657

34,279

Q 188/A

5,8

5,8

150

150

6000

2150

2,857

26,868

Q 188 6,0 6,0 150 150 6000 2150 3,059 39,463
Q 196 5,0 5,0 100 100 6000 2150 3,147 40,596
Q 221 6,5 6,5 150 150 6000 2150 3,583 46,218
Q 238 5,5 5,5 100 100 6000 2150 3,821 49,295
Q 257 7,0 7,0 150 150 6000 2150 4,162 53,684
Q 283 6,0 6,0 100 100 6000 2150 4,537 58,521
Q 331 6,5 6,5 100 100 6000 2150 5,313 68,538
Q 295 7,5 7,5 150 150 6000 2150 4,778 61,649
Q 335 8,0 8,0 150 150 6000 2150 5,443 70,216
Q 378 8,5 8,5 150 150 6000 2150 6,132 79,104
Q 385 7,0 7,0 100 100 6000 2150 6,171 79,610
Q 424 9,0 9,0 150 150 6000 2150 6,876 88,702
Q 442 7,5 7,5 100 100 6000 2150 7,090 91,473
Q 503 8,0 8,0 100 100 6000 2150 8,072 104,126
Q 524 10,0 10,0 150 150 6000 2150 8,502 109,678
Q 567 8,5 8,5 100 100 6000 2150 9,093 117,306
Q 577 10,7 10,5 150 150 6000 2150 9,370 120,877
Q 636 9,0 9,0 100 100 6000 2150 10,197 131,542
Q 709 9,5 9,5 100 150 6000 2150 11,362 146,567
Q 785 10,0 10,0 100 100 6000 2150 12,237 157,851
Q 753 12,0 12,0 150 150 6000 2150 12,237 157,851
Q 1130 12,0 12,0 100 100 6000 2150 18,146 234,086
Napomena: Pored navedenih mreža u tabeli proizvode se i ostali tipovi mreža predviđeni standardom

TP Bojan d.o.o.Usluge

news image

Građevinski materijal

TP Bojan d.o.o.

Više
news image

Armaturno gvožđe

TP Bojan d.o.o.

Više

Armaturno gvožđe

TP Bojan d.o.o.

Više
news image

Drvena građa

TP Bojan d.o.o.

Više
news image

Trgovinsko preduzeće BOJAN d.o.o.

Od 2007. godine TP BOJAN DOO je usaglasilo svoje poslovanje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetetom ISO 9001.

Detaljnije