Crna metalurgija
 
     
 

U ponudi BOJAN DOO možete naći više proizvoda crne metalurgije među kojima izdvajamo sledeće:

CRNE ŠAVNE CEVI

Šavne cevi imaju široku oblast primene i koriste se u proizvodnji metalne galanterije, za opšte potrebe u mašinstvu, bravarskoj proizvodnji, auto industriji, u lakim čeličnim konstrukcijama, poljoprivrednoj industriji, izradi skelskih konstrukcija i slicno.


Profilne (kvadratne i pravougaone) cevi


Profilne šavne cevi, hladno valjane kvadratnog ili pravougaonog preseka. Tehnički propisi za izradu ovih cevi definisani su standardom SRPS C.B5.249. Cevi po ovom standardu izrađuju se iz HLADNOVALJANE TRAKE DC 01, DC 03, prema standardu EN 10130/10131 kvaliteta površine P3 i P5, debljine zida prema zahtevajućem standardu, u proizvodnim dužinama od 4000 do 8000 mm sa dozvoljenim odstupanjem prema standardu.

cm3 cm1

cm4 cm2


Okrugle šavne cevi


Okrugle šavne cevi, hladno valjane okruglog preseka. Tehnički propisi za izradu ovih cevi definisani su standardom SRPS C.B5.250. Colovske cevi prema standardima EN 10219-2 od čelika Č.0361 (S 235 JRG2 po EN 10025). Cevi po ovom standardu izrađuju se iz HLADNOVALJANE TRAKE DC 01, DC 03, prema standardu EN 10130/10131 kvaliteta površine P3 i P5, debljine zida prema zahtevajućem standardu, u proizvodnim dužinama od 6000 do 12000 mm sa dozvoljenim odstupanjem prema standardu.

cm5
cm6


ZP profili


ZP profili se uglavnom proizvode u raznim oblicima preseka 35x35 mm i 50x30 mm, u proizvodnim dužinama 6000 mm. Oblici ZP profila koji se proizvode su:

cm7 cm8 cm9 cm10
cm11 cm12 cm13 cm14
cm15 cm16    

Među ostalim proizvodima crnih šavnih cevi BOJAN DOO može ponuditi i sledeće:

 • Ovalne precizne cevi
 • Hidroispitane crve šavne cevi
 • Zatvoreni D profili
 • Trapezni profili
 • Šestougaoni profili
 • Cevi za rukohvate


CRNE BEŠAVNE CEVI


Crne bešavne cevi izrađene od ugljeničnog (konstrukcionog) ili niskolegiranog čelika. Bešavne čelične konstrukcione cevi imaju široku primenu u izradi raznih delova za građevinu, poljoprivrednu mehanizaciju, automobile i kamione.

cm18


HLADNO VALJANI LIMOVI


Hladnovaljani limovi od niskougljeničnih čelika pogodni su za zavarivanje i nanošenje prevlaka (metalne prevlake, lakiranje). Koriste se u automobilskoj industriji, za proizvodnju bele tehnike, u metalskoj industriji, za proizvodnju ambalaže.

cm19

cm20


TOPLO VALJANI LIMOVI

Ravni toplovaljani limovi


Toplo vаljаni proizvodi je kаo sirovinа kao i hlаdno vаljаni proizvodi, аli i zа direktnu upotrebu u rаznim industrijskim аplikаcijаmа, uključujući čelične cevi se koriste u trаnsportu, grаđevinаrstvu, brodogrаdnji, posude gаsа, sudovа pod pritiskom i energije cevovodа, u industriji mašina, vozila, konstrukcija, proizvodnji industrijske opreme, u metalopreradi.

cm21


Reljefni (rebrasti) toplovaljani limovi


Toplovaljani (rebrasti) reljefni limovi imaju na jednoj površini utisnute reljefne šare. Zbog njihove reljefne površine odlikuje ih povećano trenje i sigurnost pri hodanju pa se koriste u halama za konstrukciju podova, platformi, stepeništa i gazišta, a sve širu primenu imaju i u uređenju enterijera.

cm22


Pocinkovani limovi, trake i cevi

Zbog visoke otpornosti prema atmosferskim prilikama, a naročito prema koroziji, i iz tog razloga ima veoma raširenu primenu u svim industrijkim granama.

Pocinkovani limovi se proizvode na način što se na crni lim nanosi sloj cinka. Koriste se u građevinarstvu za elemente za fasade, krovove, panele za zidove, oluke. Takođe se koriste se u klimatizaciji, ventilaciji, automobilskoj industriji,mašinskoj industriji, itd.

Pocinkovane trake koriste se za uzemljenje industrijskih objekata, mašinskih postrojenja, stambenih zgrada, kuća i energetskih nadzemnih kablova i sistema. Pocinkovane limove i trake u ponudi BOJAN DOO možete naći u sledećim standardima kvaliteta:

cm23

Mehaničko-tehnološke osobine i hemijski sastav odgovaraju standardu EN:10142

cm24

Pocinkovane cevi se koriste u vodovodu, kanalizaciji i u raznim oblastima industrije. Pocinkovane cevi mogu biti sa ravnim krajevima, ili narezima sa spojnicama na krajevima. Proizvode se u proizvodnim dužinama od 6000mm.

cm25

U ponudi BOJAN DOO možete naći i ostale vrste limova i fabrikata od lima:

 • Aluminijumski limovi
 • Aluminijumski reljefni limovi
 • Profilisani krovni limovi
 • Profilisani trapezni limovi
 • Plastificirani profilisani pocinkovani limovi
 • Istegnuti metal
 • Perforirani limovi


TOPLOVALJANI PROFILI I NOSAČI


UNP Nosači

Hemijske i mehaničke osobine UNP nosača odgovaraju standardu EN 10025. Standardi kvaliteta su sledeći: S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3. Po zahtevu je moguće sečenje na željenu dužinu standardne dužine su 6000 i 12000mm.

cm26
cm27

UGAONICI – L profili


Ugaonici sa zaobljenim ivicama – L profili se proizvode kao jednokraki i raznokraki. Odstupanja materijala odgovaraju zahtevima standarda EN 10056-2. Proizvodne dužiname su od 6000 mm – 12000 mm dok je moguće sečenje prema zahtevu kupca.

cm28 cm29

cm30


FIRIKET – Kvadratni čelik


Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu EN 10025. Primenu su našli u bravarskoj industriji, auto industriji, itd. Proizvodna dužina je 6000mm.

cm31

FLAH – Pljosnati čelik

Dobija se sečenjem toplovaljanog lima debljine od 2 do 10mm, širine od 15 – 100mm, u kvalitetu Č.0361. Proizvodne dužine su od 3000 – 6000 mm uz sečenje po zahtevima kupca.

cm32

U ponudi BOJAN DOO po zahtevima kupca može se poručiti sledeći materijal iz ove oblasti:

 • Nosači INP
 • Nosači IPE
 • Nosači IPB (HEB)


 
         
 
TP Bojan
Dr. Ivana Ribara 115a, 11174 Novi Beograd
Tel/fax: 011/718-0649, 627-3609, 717-6380
E-mail: office@bojandoo.rs
 
Copyright © TP Bojan