Armaturno ( građevinsko ) gvožđe
 
     
 

Gvožđe u građevini je u početku imala dekorativnu ili praktičnu primenu, dok je sa razvojem gradjevinske industrije našao i strukturnu primenu.

U arhitekturi i enterijeru, gvožđe se koristi za izradu okova, kapija, rešetki, stepenišnih ograda, nadstrešnica, terasa, tremova i slično.

U građevinarstvu gvožđe se koristi za izradu pre svega armaturnog betona, temelja, šipova, nosača, konstrukcija, binora, fert gredica i slično.

U ponudi BOJAN DOO možete naći sledeće:


BETONSKO GVOŽĐE


Armatura ili betonsko gvožđe se koristi u građevinskoj industriji za pravljenje konstrukcionih elemenata u kombinaciji sa raznim vrstama betona. Beton koji u sebi sadrži armaturu nazivamo armirani beton. Betonsko gvožđe možemo podeliti na GA – glatku armaturu i RA – rebrastu armaturu. Potrebna količina i presek armature u nekom elementu se dobija statičkim proračunom.

Tablica težine glatke i rebraste armature

armaturno gvožđe


ARMATURNA MREŽA

Betonsko gvožđe ili armatura se koristi u građevinarstvu za pravljenje konstruktivnih elemenata u kombinaciji sa betonom. Beton koji u sebi sadrži armaturu nazivamo armirani beton. Postupak armiranja betona je napredovao od povezivanja ukrštenih šipki žicama, do automatskog zavarivanja, čime je nastalo uvođenje standarda kvaliteta finalnih proizvoda, koje je pratila tipizacija armaturne mreže, ako i automatizacija postrojenja za proizvodnju. Primenom svih ovih mera armaturna mreža je postala nezamenjiv građevinski element, smanjeni su troškovi prerade, kraće je vreme ugradnje i sa konstantnim povećanjem kvaliteta čelika štedi se na potrošnji materijala.

- Tipske mreže proizvedene na standardnim propisima za mere i kvalitet

One se proizvode serijski i drže se na skladištu BOJAN DOO u Jakovu, Vožda Karađorđa bb
Obostrano nosive , Q – mreže (detalji u tabeli):
armaturna mreža Q
Žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su i uzdužne i poprečne žice.
Uzdužno nosive, R – mreže (detalji u tabeli):
armaturna mreža R
žice su ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica (a<t).

- Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Rx,Qx mreže
Identična je R-mreži i Q-mreži, sem što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama.

- Specijalne mreže koje se proizvode prema crtežu, odnosno prema zahtevu kupca
dužina (L) i širina (B) se menja, a masa mreže se posebno izračunava:
Lmax = 6000mm Bmax = 2500mm
Lmin = 3000mm Bmin = 1250mm
øD – profil uzdužne žice je konstantan celom širinom mreže
ød – profil poprečne žice je konstantan celom dužinom mreže
Uzdužno rastojanje a1, a2…an….min 100mm
Poprečno rastojanje t1, t2… tn.. min 50mm

Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta zavarene armaturne mreže je propisana referentnim standardom SRPS U. M1.091.

Kontrola kvaliteta mreža vrši se ispitivanjem isečenih uzoraka (poprečnih i uzdužnih) šipki na zatezanje - SRPS EN 10002-1 i savijanje SRPS C.A4.005, i ispitivanjem nosivosti zavarenih spojeva.


UZENGIJE


U svojoj ponudi BOJAN DOO može ponuditi uzengije željenih dimenzija i oblika od glatke ili rebraste žice, kao i sečenu i ispravljenu žicu.

Glatka armatura Ø6, Ø8.
Rebrasta armatura R8, R10.

Područje primene je vrlo široko:

Visokogradnja: temelji, zidovi, ploče, stepeništa, uzengije za grede i stubove, grede, stubovi...
Niskogradnja: putevi, mostovi, potporni zidovi..


EKSERI


Čelični ekseri se izrađuju od čelične žice. Ekseri su pogodni za krovne konstrukcije, drvenu gradnju, okvire vrata i prozora, okvire nameštaja, gradnju. Ekseri se koriste u građevinarstvu i u proizvodnji paleta.


 
         
 
TP Bojan
Dr. Ivana Ribara 115a, 11174 Novi Beograd
Tel/fax: 011/718-0649, 627-3609, 717-6380
E-mail: office@bojandoo.rs
 
Copyright © TP Bojan