Rasuti materijal - agregati
 
     
 

Agregat je pojam koji podrazumeva usitnjen kamen određene krupnoće.

Prirodni agregati
nastaju što komade raspadnutih stena nosi tekuća voda, glečeri, vetar i druge atmosferske prilike i talože daleko od mesta postanka. Ovim načinom nastaje sitan materijal oštrih ili zaobljenih ivica i naziva se pesak i šljunak.

Šljunak i pesak mogu biti rečni i majdanski.

Zrna rečnog šljunka i peska imaju zaobljenje ivica usled međusobnog udaranja zrna i udaranja u rečno dno, i dugog transporta u rečnom koritu. Rečni šljunak se sastoji uglavnom od kvarca, koji je kao najotporniji ostao nerastvoren u reci.

Zrna majdanskog šljunka i peska imaju oštre ivice i nastali su raspadanjem stena i njihovim padom niz padinu usled vetra i ostalih atmosferskih prilika. Ova zrna nisu uvek čista, sadrže dosta gline (ilovače).

Veštački agregati dobija se drobljenjem i mlevenjem stena (krečnjak, granit, kvarc). Ovaj agregat ima zrna oštrih ivica, čistiji je od prirodnih agregata, a zrna mu nisu podložna raspadanju.

U ponudi BOJAN DOO možete naći sledeći materijal

PRIRODNI REČNI ŠLJUNAK

 • PESAK DUNAVAC

 • ŠLJUNAK MORAVAC

 • FRAKCIJA I (separisan šljunak prečnika od 0-4mm)

 • FRAKCIJA II (separisan šljunak prečnika od 4-8mm)

 • FRAKCIJA III (separisan šljunak prečnika od 8-16mm)

 • FRAKCIJA IV (separisan šljunak prečnika od 16-31,5mm)

 • FRAKCIJA V – IBERLAUF (separisan šljunak prečnika preko 31,5mm)

KREČNJAČKI AGREGATI

1. TAMPONI

 • TUCANIK 0-63 mm (1.600 kg/m3)

 • TUCANIK 0-31,5 mm (1.640 kg/m3)

 • TUCANIK AGREGAT 0-31,5mm (1.600 kg/m3)

 • TUCANIK 31-63 mm (1.400 kg/m3)

 • LOMLJENI KAMEN (1.400 kg/m3)

 • SEPARISANI LOMLJENI KAMEN (1.500 kg/m3)

 • TUCANIK 63-120 mm (1.520 kg/m3)

 • TUCANIK 0-31,5 II KLASA ( 1.430 kg/m3)

 • TUCANIK 0-63 mm II KLASA (

 • TUCANIK 30-63 mm II KLASA (

 • PRLJAVA RIZLA ( 1.430 kg/m3)


2. AGREGATI
 • KREČNJAČKI AGREGAT 0-4 mm (1.700 kg/m3)

 • KREČNJAČKI AGREGAT 4-8 mm (1.360 kg/m3)

 • KREČNJAČKI AGREGAT 8-16 mm (1.360 kg/m3)

 • KREČNJAČKI AGREGAT 16-31 mm (1.460 kg/m3)

 • KREČNJAČKI AGREGAT 0-31 mm (1.600 kg/m3)

 • MEŠAVINA ZA BETON

 • KREČNJAČKI AGREGAT 0-8 mm (1.660 kg/m3)

 • KREČNJAČKI AGREGAT 8-22 mm (1.450 kg/m3)

 • KREČNJAČKI AGREGAT 0-16 mm (1.720 kg/m3)


Transport materijala se vrši najsavremenijim kiper kamionima nosivosti izmedju 24 – 33 tone.


 
         
 
TP Bojan
Dr. Ivana Ribara 115a, 11174 Novi Beograd
Tel/fax: 011/718-0649, 627-3609, 717-6380
E-mail: office@bojandoo.rs
 
Copyright © TP Bojan